Miasto Piastów – platforma roGRC

Miasto Piastów przedłużyło w dniu 7 lutego 2019 współpracę z Red Ocean KZ w zakresie udostępniania platformy roGRC na kolejny rok. Pragniemy przypomnieć, iż środowisko roGRC , zawiera m.in moduły:
*planowania i zarządzania ryzykiem roRISK
*realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych roDO
*samoocenę kontroli zarządczej na I i II poziomie roKZ
*przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników,
*audyt IT w standardzie COBIT.
Bardzo dziękujemy za okazane po raz kolejny zaufanie. Jesteśmy przekonani, iż system roGRC w sposób zaawansowany będzie wspierał i rozwijał procesy zarządcze w Urzędzie Miasta Piastowa oraz na terenie jego jednostek organizacyjnych.