System do kontroli zarządczej – nowi Klienci

Red Ocean KZ w miesiącu lutym 2019 podpisało umowy z Gminą Manowo oraz Miastem Otwock w zakresie udostępniania platformy roGRC. Umowy będą obowiązywały przez 12 najbliższych miesięcy. Środowisko roGRC udostępnione naszym partnerom będzie zawierało moduły:
? planowanie i zarządzanie ryzykiem roRISK
? realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych roDO
? samoocenę kontroli zarządczej na I i II poziomie roKZ
? przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników,
? audyt IT w standardzie COBIT.
Bardzo dziękujemy za docenienie naszego rozwiązania IT, wspierającego procesy zarządcze na terenie samorządów, administracji oraz podmiotów komercyjnych.