Kolejni Klienci roGRC

Opublikowane przez Tomasz Bartoś w dniu

Red Ocean KZ w miesiącu lutym 2019 podpisało umowy z Gminą Manowo oraz Miastem Otwock w zakresie udostępniania platformy roGRC. Umowy będą obowiązywały przez 12 najbliższych miesięcy. Środowisko roGRC udostępnione naszym partnerom będzie zawierało moduły:
• planowanie i zarządzanie ryzykiem roRISK
• realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych roDO
• samoocenę kontroli zarządczej na I i II poziomie roKZ
• przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników,
• audyt IT w standardzie COBIT.
Bardzo dziękujemy za docenienie naszego rozwiązania IT, wspierającego procesy zarządcze na terenie samorządów, administracji oraz podmiotów komercyjnych.
Kategorie: Bez kategorii