Współpraca ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie

 

W dniu 7 stycznia 2019 r. Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie na usługę asysty technicznej oprogramowania Oracle, użytkowanego przez Szpital.

roGRC – kolejni Klienci

               

Miasto Jarocin oraz Gmina Gozdowo przedłużyły współpracę w zakresie udostępniania platformy roGRC na kolejny rok. Klienci rozszerzyli także współpracę o nabycie dodatkowych funkcjonalności, które oferuje przedmiotowy system, są to m.in:

• planowanie i zarządzanie ryzykiem roRISK

• realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych roDO

• samoocenę kontroli zarządczej na I i II poziomie roKZ

•przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników,

• audyt IT w standardzie COBIT.

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie. Jesteśmy przekonani, iż system roGRC w sposób zaawansowany będzie nieustannie wspierał i rozwijał procesy zarządcze podejmowane na terenie tych samorządów.

Rozwój współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 26 listopada 2018 r. Spółka Red Ocean KZ należąca do Red Ocean Group podpisała umowę na utrzymanie i rozwój Systemu Wspierającego Zarządzanie Ryzykiem w Mieście Stołecznym Warszawa. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

Jesteśmy bardzo dumni z faktu, iż po zakończeniu etapu budowy i wdrożenia przedmiotowego systemu, tak znaczący Klient zaufał po raz kolejny naszym specjalistom i powierzył Red Ocean KZ dalsze prace w zakresie systemu zarządzającego ryzykami.

Listopad 2018 w Red Ocean Group

W dniu 21 listopada 2018r. konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa umowę ramową na zapewnienie w okresie do dnia 31 grudnia 2020r. usług swoich specjalistów IT do realizacji projektów informatycznych KOWR.

 

Październik w Red Ocean KZ sp. z o.o.

Koniec października okazał się bardzo pracowity dla Zespołu Red Ocean KZ. Zakończyliśmy realizację ostatniego etapu umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa na budowę Systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem.

Przedmiotowe narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem umożliwia w szczególności:

  • Monitorowanie realizacji celów opisanych w ramach strategii, programów i projektów oraz planów rocznych;
  • Monitorowanie procesu oceny ryzyka (identyfikowania, analizy w tym szacowania prawdopodobieństwa i skutków, ewaluacji);
  • Monitorowanie podejmowania decyzji modyfikujących ryzyko i decyzji korygujących sposób postępowania z ryzykiem;
  • Monitorowanie poziomu kluczowych wskaźników ryzyka;
  • Okresowe i bieżące sprawozdawanie mierników/wskaźników;
  • Bieżące raportowanie o incydentach;
  • Monitorowanie działań podjętych w odpowiedzi na wystąpienie istotnych incydentów;
  • Generowanie raportów;
  • Aktualizację (zgłaszanie propozycji) słowników celów, mierników, wskaźników i ryzyk;
  • Przeprowadzanie ankiet- zapytań.

Poza budową Systemu do naszych zadań należało również przeprowadzenie szkoleń dla 200 pracowników Klienta, przygotowanie materiałów do samokształcenia (instrukcja, podręcznik, filmy) oraz przeprowadzenie pilotażu, sprawdzającego poprawne działanie Systemu. Cieszy nas, że cały projekt udało się zrealizować przed czasem oraz zgodnie z wymaganiami Klienta.
Kolejnym etapem pozostanie dalszy rozwój i utrzymanie Systemu. Mamy już zaplanowane funkcjonalności które w znaczący sposób mogą podnieść jakość pracy w Systemie i usprawnić proces zarządzania ryzykiem na terenie wszystkich jednostek Miasta. Pozostajemy nieustannie otwarci na nowe wyzwania i projekty, stale się doskonalimy, aby stać się ekspertami także w tej dziedzinie.
Szczegółowe informacje na temat naszych rozwiązań zamieściliśmy na naszej stronie internetowej:
http://kontrola-zarzadcza.pl/pl/nasza-oferta/
Osoby zainteresowane osobistą prezentacją narzędzia, zapraszamy do kontaktu:
Tomasz Bartoś
kom: 793 232 363
tomasz.bartos@redocean.pl

Nowi Klienci – Narodowy Bank Polski

W dniu 21 września 2018r. Konsorcjum Wykonawców Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało umowę z Narodowym Bankiem Polskim na dostawę licencji WebCenter Universal Content Management (2 CPU) firmy Oracle Corporation wraz z usługą Asysty Technicznej i Konserwacji na potrzeby eksploatowanego w NBP systemu informatycznego ZSK SGW.

Październik 2018 w Red Ocean Group sp. z o.o.

W październiku 2018 r. konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. i Red Ocean Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Olsztyn na świadczenie przez okres 32 miesięcy usług asysty technicznej posiadanego przez Gminę Olsztyn oprogramowania bazodanowego Oracle.

Lipiec 2018 r. w Red Ocean KZ Sp. z o.o.

Lipiec 2018 roku rozpoczął się bardzo obiecująco. Do grona naszych Klientów dołączyła wiodąca spółka z branży chemicznej, notowana na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cieszy nas, że własne rozwiązanie w zakresie ochrony danych osobowych doskonale sobie radzi w różnych organizacjach. Zbieramy pomysły od naszych Klientów i stale doskonalimy “System RODO” aby stał się najlepszym rozwiązaniem na rynku.

Wdrożenia Systemu RODO

Pragniemy z dumą poinformować , iż w maju 2018 r rozpoczęliśmy fazę wdrażania u naszych Klientów najnowszego własnego rozwiązania “System RODO”. Program w całości implementuje zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie RODO, umożliwiając w sposób kompletny oraz ciągły wypełnić prawne obowiązki z tego tytułu nałożone na podmioty publiczno-prawne oraz komercyjne. Do grona jednego z pierwszych naszych Klientów stosującego SYSTEM RODO, dołączyła instytucja sektora finansowego RHINO BROKER. Każdego dnia staramy się dedykować naszym Klientom profesjonalne rozwiązania, które wspomagają wykonywanie bieżących prac zarządczych a jednocześnie pozwalają uniknąć wielu kosztownych ryzyk z tymi praktykami związanych.

Nowi Klienci – Pakiet KZ

W maju do grona naszych zadowolonych Klientów dołączyli Powiat Starogardzki i Gmina Sitkówka-Nowiny. Jest to potwierdzenie, że nasze rozwiązanie w zakresie kontroli zarządczej jest na tyle uniwersalne i elastyczne, iż doskonale sobie radzi w samorządach na szczeblu powiatowym i gminnym. Wnikliwa obserwacja, zbieranie uwag od naszych dotychczasowych Klientów pozwala nam udoskonalać Pakiet KZ i wyprzedać oczekiwania samorządów, które decydują się na podjęcie z nami współpracy.