Umowa z Uniwersytetem Wrocławskim

W dniu 11 lipca 2019 r. Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało kolejną umowę z Uniwersytetem Wrocławskim na świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania  Oracle.

Umowa z Miastem Białystok.

W dniu 29 maja 2019 r. Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało umowę z Miastem Białystok na świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania Oracle na kolejny rok.

Miasto Wrocław – platforma roGRC

W dniu 20 maja 2019 r. Spółka Red Ocean KZ Sp. z o.o. podpisała z Gminą Wrocław umowę na wdrożenie i utrzymanie Systemu funkcjonującego w ramach platformy roGRC, zapewniającego możliwość przeprowadzenia diagnoz stanu kontroli zarządczej I i II poziomu na terenie Gminy Wrocław oraz Jej jednostek organizacyjnych.  Jest to kolejna jednostka samorządu, która zdecydowała się usprawnić realizację ustawowych obowiązków z wykorzystaniem naszego narzędzia. Zastosowanie autorskiego rozwiązania opracowanego przez Red Ocean KZ pozwala na uporządkowanie całego procesu, co przekłada się na duże oszczędności środków finansowych, czasu oraz zaangażowania zasobów ludzkich.

Umowa z Miastem Gdańsk

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 7 maja 2019. Gdańskie Centrum Informatyczne działające w imieniu Gminy Miasta Gdańska przedłużyło umowę z Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. i Red Ocean Sp. z o.o. na asystę techniczną na eksploatowane w Gminie Miasta Gdańska produkty firmy Oracle.  

Umowa z Miastem Wrocław.

W dniu 7 maja 2019. Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu działające w imieniu  Miasta Wrocław zawarło umowę z Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. i Red Ocean Sp. z o.o. na zapewnienie Usług Wsparcia Producenta na użytkowane przez Zamawiającego oprogramowanie Oracle.

Umowa z Miastem Poznań.

                               

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Konsorcjum Spółek Red Ocean Group Sp. z o.o.

i Red Ocean Sp. z o.o. zawarło z Miastem Poznań umowę na świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy.

Umowa z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 1 kwietnia 2019 r. spółka Red Ocean Group Sp. z o.o. zawarła z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę na świadczenie usług polegających na serwisie  oprogramowania służącego do importu i scalania wykazu beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Nowa strona Red Ocean KZ Sp. z o.o.

W związku ze znacznym zainteresowaniem www.kontrola-zarzadcza.pl oraz dynamicznym rozwojem naszego flagowego środowiska roGRC, postanowiliśmy przekazać Państwu do dyspozycji nową ulepszoną pod względem funkcjonalnym oraz graficznym stronę internetową Red Ocean KZ. Ufamy, iż nasza praca pozwoli Państwu przybliżyć ofertę w sposób kompleksowy oraz przejrzysty. Zmiana designu to doskonała okazja do lepszego zaprezentowania nie tylko naszych produktów, ale także całej grupy kapitałowej Red Ocean. Mamy teraz dodatkową okazję, aby podkreślić najbliższe nam wartości – kompetencje, zorientowanie na klienta oraz nieustanne dążenie do perfekcji. Ufamy, że nowa strona spotka się z pozytywnym odbiorem i spełni wszystkie Państwa oczekiwania. Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową Red Ocean KZ!

Współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 26 marca 2019 r. spółka Red Ocean Group Sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę o świadczenie usług doradczych, której przedmiotem jest wsparcie Ministerstwa przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej i realizacji postępowania na nabycie i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP.

Miasto Sopot rozszerza współpracę.

W marcu 2019 r. Miasto Sopot podpisało z nami umowę na kolejny rok, rozszerzając jej zakres o najnowsze moduły platformy roGRC. Ponad moduł Kontroli Zarządczej, oferujący  możliwość tworzenia planu działalności, zarządzania ryzykiem i przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej,

Urząd Miasta Sopotu nabył również wsparcie w zakresie RODO i Audytu IT.

Umowa z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

Mamy przyjemność poinformować, iż dniu 25 marca 2019 r. została przez nas przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy umowa z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim na asystę techniczną oprogramowania Oracle.

Kolejni Klienci przedłużają współpracę.

Mamy przyjemność poinformować, iż na początku miesiąca marca 2019 roku Gminy Sochaczew, Tychowo, Bobolice oraz Andrespol przedłużyły z nami współpracę na kolejny rok w  zakresie udostępniania modułu Kontroli Zarządczej funkcjonującego w ramach platformy roGRC. Przedmiotowy moduł zawiera trzy funkcjonalności: PLANOWANIA, ANALIZY RYZYKA oraz wymaganej przez Ustawę o Finansach Publicznych, SAMOOCENY.
Bardzo dziękujemy za okazane nam już wieloletnie zaufanie. Jesteśmy przekonani, iż system roGRC w sposób zaawansowany będzie wspierał i rozwijał procesy zarządcze u naszych długoletnich Partnerów oraz na terenie ich jednostek organizacyjnych.

Kolejni Klienci roGRC

Red Ocean KZ w miesiącu lutym 2019 podpisało umowy z Gminą Manowo oraz Miastem Otwock w zakresie udostępniania platformy roGRC. Umowy będą obowiązywały przez 12 najbliższych miesięcy. Środowisko roGRC udostępnione naszym partnerom będzie zawierało moduły:
• planowanie i zarządzanie ryzykiem roRISK
• realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych roDO
• samoocenę kontroli zarządczej na I i II poziomie roKZ
• przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników,
• audyt IT w standardzie COBIT.
Bardzo dziękujemy za docenienie naszego rozwiązania IT, wspierającego procesy zarządcze na terenie samorządów, administracji oraz podmiotów komercyjnych.

Miasto Piastów – platforma roGRC

Miasto Piastów przedłużyło w dniu 7 lutego 2019 współpracę z Red Ocean KZ w zakresie udostępniania platformy roGRC na kolejny rok. Pragniemy przypomnieć, iż środowisko roGRC , zawiera m.in moduły:
*planowania i zarządzania ryzykiem roRISK
*realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych roDO
*samoocenę kontroli zarządczej na I i II poziomie roKZ
*przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników,
*audyt IT w standardzie COBIT.
Bardzo dziękujemy za okazane po raz kolejny zaufanie. Jesteśmy przekonani, iż system roGRC w sposób zaawansowany będzie wspierał i rozwijał procesy zarządcze w Urzędzie Miasta Piastowa oraz na terenie jego jednostek organizacyjnych.

Rozszerzenie współpracy z Miastem Jelenia Góra.

Red Ocean KZ Sp. z o.o. podpisało umowę na kolejny rok z Miastem Jelenia Góra w zakresie utrzymania platformy roGRC na terenie Urzędu Miasta oraz jego Jednostek Organizacyjnych.

Poza wsparciem dotyczącym kontroli zarządczej, nasz Klient zdecydował się nabyć dodatkowe moduły: RODO oraz Audyt IT.

Dołożymy wszelkich starań aby nasza współpraca została oceniona na najwyższym poziomie tak jak to miało miejsce dotychczas.

Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim

W dniu 29 stycznia 2019 r. Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało z Uniwersytetem Wrocławskim umowę na usługę asysty technicznej oprogramowania Oracle użytkowanego przez uczelnię.

Miasto Radom przedłuża współpracę na kolejny rok.

Początek 2019 roku okazał się bardzo owocny dla Red Ocean KZ Sp. z o.o. Na kolejny rok przedłużyło z nami umowę Miasto Radom.

Cieszy nas, iż wieloletnia współpraca pozwoliła nam wypracować partnerskie relacje, z korzyścią dla obydwu stron.

Dzięki oferowanemu wsparciu Urząd Miasta oraz Jednostki Organizacyjne mogą w profesjonalny sposób planować i monitorować realizowane cele, zarządzać ryzykiem oraz przeprowadzać samoocenę kontroli zarządczej.

Współpraca ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie

 

W dniu 7 stycznia 2019 r. Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie na usługę asysty technicznej oprogramowania Oracle, użytkowanego przez Szpital.

roGRC – kolejni Klienci

               

Miasto Jarocin oraz Gmina Gozdowo przedłużyły współpracę w zakresie udostępniania platformy roGRC na kolejny rok. Klienci rozszerzyli także współpracę o nabycie dodatkowych funkcjonalności, które oferuje przedmiotowy system, są to m.in:

• planowanie i zarządzanie ryzykiem roRISK

• realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych roDO

• samoocenę kontroli zarządczej na I i II poziomie roKZ

•przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników,

• audyt IT w standardzie COBIT.

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie. Jesteśmy przekonani, iż system roGRC w sposób zaawansowany będzie nieustannie wspierał i rozwijał procesy zarządcze podejmowane na terenie tych samorządów.

Rozwój współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 26 listopada 2018 r. Spółka Red Ocean KZ należąca do Red Ocean Group podpisała umowę na utrzymanie i rozwój Systemu Wspierającego Zarządzanie Ryzykiem w Mieście Stołecznym Warszawa. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

Jesteśmy bardzo dumni z faktu, iż po zakończeniu etapu budowy i wdrożenia przedmiotowego systemu, tak znaczący Klient zaufał po raz kolejny naszym specjalistom i powierzył Red Ocean KZ dalsze prace w zakresie systemu zarządzającego ryzykami.

Listopad 2018 w Red Ocean Group

W dniu 21 listopada 2018r. konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa umowę ramową na zapewnienie w okresie do dnia 31 grudnia 2020r. usług swoich specjalistów IT do realizacji projektów informatycznych KOWR.

 

Październik w Red Ocean KZ sp. z o.o.

Koniec października okazał się bardzo pracowity dla Zespołu Red Ocean KZ. Zakończyliśmy realizację ostatniego etapu umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa na budowę Systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem.

Przedmiotowe narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem umożliwia w szczególności:

  • Monitorowanie realizacji celów opisanych w ramach strategii, programów i projektów oraz planów rocznych;
  • Monitorowanie procesu oceny ryzyka (identyfikowania, analizy w tym szacowania prawdopodobieństwa i skutków, ewaluacji);
  • Monitorowanie podejmowania decyzji modyfikujących ryzyko i decyzji korygujących sposób postępowania z ryzykiem;
  • Monitorowanie poziomu kluczowych wskaźników ryzyka;
  • Okresowe i bieżące sprawozdawanie mierników/wskaźników;
  • Bieżące raportowanie o incydentach;
  • Monitorowanie działań podjętych w odpowiedzi na wystąpienie istotnych incydentów;
  • Generowanie raportów;
  • Aktualizację (zgłaszanie propozycji) słowników celów, mierników, wskaźników i ryzyk;
  • Przeprowadzanie ankiet- zapytań.

Poza budową Systemu do naszych zadań należało również przeprowadzenie szkoleń dla 200 pracowników Klienta, przygotowanie materiałów do samokształcenia (instrukcja, podręcznik, filmy) oraz przeprowadzenie pilotażu, sprawdzającego poprawne działanie Systemu. Cieszy nas, że cały projekt udało się zrealizować przed czasem oraz zgodnie z wymaganiami Klienta.
Kolejnym etapem pozostanie dalszy rozwój i utrzymanie Systemu. Mamy już zaplanowane funkcjonalności które w znaczący sposób mogą podnieść jakość pracy w Systemie i usprawnić proces zarządzania ryzykiem na terenie wszystkich jednostek Miasta. Pozostajemy nieustannie otwarci na nowe wyzwania i projekty, stale się doskonalimy, aby stać się ekspertami także w tej dziedzinie.
Szczegółowe informacje na temat naszych rozwiązań zamieściliśmy na naszej stronie internetowej:
http://kontrola-zarzadcza.pl/pl/nasza-oferta/
Osoby zainteresowane osobistą prezentacją narzędzia, zapraszamy do kontaktu:
Tomasz Bartoś
kom: 793 232 363
tomasz.bartos@redocean.pl

Nowi Klienci – Narodowy Bank Polski

W dniu 21 września 2018r. Konsorcjum Wykonawców Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało umowę z Narodowym Bankiem Polskim na dostawę licencji WebCenter Universal Content Management (2 CPU) firmy Oracle Corporation wraz z usługą Asysty Technicznej i Konserwacji na potrzeby eksploatowanego w NBP systemu informatycznego ZSK SGW.

Październik 2018 w Red Ocean Group sp. z o.o.

W październiku 2018 r. konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. i Red Ocean Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Olsztyn na świadczenie przez okres 32 miesięcy usług asysty technicznej posiadanego przez Gminę Olsztyn oprogramowania bazodanowego Oracle.

Lipiec 2018 r. w Red Ocean KZ Sp. z o.o.

Lipiec 2018 roku rozpoczął się bardzo obiecująco. Do grona naszych Klientów dołączyła wiodąca spółka z branży chemicznej, notowana na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cieszy nas, że własne rozwiązanie w zakresie ochrony danych osobowych doskonale sobie radzi w różnych organizacjach. Zbieramy pomysły od naszych Klientów i stale doskonalimy “System RODO” aby stał się najlepszym rozwiązaniem na rynku.

Wdrożenia Systemu RODO

Pragniemy z dumą poinformować , iż w maju 2018 r rozpoczęliśmy fazę wdrażania u naszych Klientów najnowszego własnego rozwiązania “System RODO”. Program w całości implementuje zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie RODO, umożliwiając w sposób kompletny oraz ciągły wypełnić prawne obowiązki z tego tytułu nałożone na podmioty publiczno-prawne oraz komercyjne. Do grona jednego z pierwszych naszych Klientów stosującego SYSTEM RODO, dołączyła instytucja sektora finansowego RHINO BROKER. Każdego dnia staramy się dedykować naszym Klientom profesjonalne rozwiązania, które wspomagają wykonywanie bieżących prac zarządczych a jednocześnie pozwalają uniknąć wielu kosztownych ryzyk z tymi praktykami związanych.

Nowi Klienci – Pakiet KZ

W maju do grona naszych zadowolonych Klientów dołączyli Powiat Starogardzki i Gmina Sitkówka-Nowiny. Jest to potwierdzenie, że nasze rozwiązanie w zakresie kontroli zarządczej jest na tyle uniwersalne i elastyczne, iż doskonale sobie radzi w samorządach na szczeblu powiatowym i gminnym. Wnikliwa obserwacja, zbieranie uwag od naszych dotychczasowych Klientów pozwala nam udoskonalać Pakiet KZ i wyprzedać oczekiwania samorządów, które decydują się na podjęcie z nami współpracy.