fbpx
Red Ocean

Polityka prywatności
strony internetowej www.redocean.pl 

 

Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym informujemy o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.redocean.pl. 

I. Definicje

Administrator – podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w punkcie II niniejszej polityki prywatności. 

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

Strona internetowa – w niniejszym dokumencie oznacza stronę internetową prowadzoną przez Administratora pod adresem www.redocean.pl 

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową prowadzoną przez Administratora, w szczególności osoba korzystająca z formularza kontaktowego i/lub formularza rekrutacyjnego.  

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Red Ocean sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (dalej „Administrator”), NIP: 701-02-86-119, REGON: 142849580,
  KRS: 0000380342. 
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
  a) listownie na adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
  b) mailowo na adres: rodo@redocean.pl
  c) telefonicznie pod numerem: +48 22 412 62 32.

III. Cele przetwarzania danych osobowych 

 1. Administrator zapewnia, że zbiera i przetwarza dane zgodnie z prawem. Dane są zbierane jedynie w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  a) imię
  b) nazwisko
  c) e-mail
  d) numer telefonu
 1. Podane przez Użytkownika Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) komunikacji, udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej,
  b) marketingowym, w szczególności:
  – prowadzenia działań związanych z marketingiem bezpośrednim świadczonych usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe),
  – kierowania do Użytkownika newslettera – wiadomości e-mail stanowiących powiadomienie o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe,
  c) rekrutacji kandydatów do pracy, którzy aplikowali za pośrednictwem zakładki Kariera lub Kontakt na Stronie internetowej.

 

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z celów przetwarzania lub w przypadku Danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 2. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony maksymalnie o czas niezbędny do dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 V. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych Danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.
 2. Dodatkowo Użytkownikowi przysługuje prawo:
  – żądania dostępu do jego Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  – żądania sprostowania (poprawiania) jego Danych osobowych;
  – żądania usunięcia jego Danych osobowych;
  – żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych;
  – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych;
  – żądania przenoszenia jego Danych osobowych;
  – do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od Administratora informacji marketingowych.

 

VI. Pliki cookies

RedOcean Sp. z o.o. używa plików cookies wyłącznie na potrzeby poprawy jakości przedstawianych użytkownikom treści, a także w celach statystycznych. 

Korzystanie ze Strony internetowej oznacza, że będą one umieszczone na wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu. W każdym momencie, Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki celem ograniczenia lub zablokowania ich zapisywania.  

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o Użytkownikach Strony internetowej, ani śledzenia ich lokalizacji, jak również nie przechowują żadnych Danych osobowych, na podstawie których możemy identyfikować osoby korzystające ze Strony internetowej, ani innych informacji zebranych od Użytkowników. 

Zgromadzone w ten sposób dane Użytkownika są poddawane pseudonimizacji za pomocą odpowiednich środków technicznych. Dlatego też przyporządkowanie danych do Użytkownika odwiedzającego Stronę internetową nie jest możliwe. Dane te nie są przechowywane razem
z innymi Danymi osobowymi Użytkownika. 

Każdy Użytkownik, w sposób wskazany poniżej, może dokonać zmiany ustawień cookies
(wybrane zostały najbardziej popularne wyszukiwarki): 

Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.