Aktualności

Oferta

O Nas

Skąd taka nazwa? Dość często jesteśmy pytani, dlaczego właśnie taką nazwę wybraliśmy dla naszej firmy?

"Red ocean" nie wydaje się mieć wiele wspólnego z obszarem naszej działalności.

Otóż nic bardziej mylnego.

Red ocean. Czerwony ocean. Termin pochodzi z teorii zarządzania strategicznego, a w szczególności z obszaru tworzenia strategii konkurencyjności przedsiębiorstw, która polega na określaniu kluczowych źródeł przewagi konkurencyjnej firmy na podstawie pogłębionej analizy przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia zewnętrznego.

W jednej z ciekawych teorii strategii konkurencji zdefiniowano pojęcia strategii błękitnego oraz czerwonego oceanu. Strategia błękitnego oceanu zaleca, by sposób pokonania konkurencji polegał na zaprzestaniu prób jej pokonania. Innymi słowy strategia czerwonych oceanów polega na penetrowaniu znanej przestrzeni rynkowej, podczas gdy strategia błękitnych oceanów opiera się na penetracji nieznanej przestrzeni rynkowej.

Więcej informacji

Red Ocean Group Sp. z o.o. jest polską grupą kapitałową skupiającą Spółki w obszarze IT. Poszczególne podmioty w Grupie działają w oparciu o profesjonalny zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Wyróżniamy się wszechstronną wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem oraz zasobami ludzkimi potrzebnymi do realizacji bardzo szerokiego wachlarza usług m.in. zarządzania projektami, audytu i oceny kompetencji, IT Governance, transformacji IT, tworzenia wizji i strategii IT.

Red Ocean Sp. z o. o. posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji działań z zakresu zarządzania projektami oraz transformacji organizacji IT w efektywne kosztowo organizacje.

Red Ocean KZ Sp. z o.o. jest spółką – córką Red Ocean Group Sp. z o.o., która w pełni korzysta z zasobów i wiedzy Red Ocean Group. Spółka zajmuje się tworzeniem, rozwojem oraz utrzymaniem oprogramowania własnego. Wiodącym produktem Spółki jest platforma roGRC, która skupia w sobie m.in. funkcjonalności Kontroli Zarządczej, RODO, COBIT, Zarządzania ryzykiem. Z przedmiotowego programu już korzysta kilkadziesiąt samorządów, jednostek administracji centralnej oraz podmiotów komercyjnych. W konsekwencji Red Ocean KZ umożliwia swoim Klientom osiąganie zaplanowanych celów biznesowych [governance] przy jednoczesnym zajmowaniu się kwestią niepewności [risk management] i działaniu w sposób zgodny z normami, przepisami i standardami [compliance]. Więcej informacji

Historia

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 • Marzec 2011 r. powstanie Red Ocean spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja Red Ocean Sp. z o. o..
 • Rozpoczyna się proces tworzenia polskiej grupy informatycznej.
 • Podpisanie umowy z Rządowym Centrum Legislacji na wdrożenie i uruchomienie systemu przechowywania danych.
 • Spółka tworzy pierwsze własne rozwiązanie klasy GRC o nazwie Kontrola Zarządcza.
 • Podpisanie Umowy Ramowej z Ministerstwem Finansów.
 • Produkt „Kontrola Zarządcza” otrzymuję skróconą nazwę KZ oraz jest rozwijana o nowe funkcjonalności.
 • Z rozwiązania KZ, które posiada moduł zarządzania ryzykiem, plan działalności oraz samoocenę korzysta już kilkadziesiąt samorządów w Polsce.
 • Produkt KZ staje się platformą obejmującą moduły zarządzania ryzykiem, planu działalności oraz samooceny.
 • Zostaje zarejestrowana grupa kapitałowa Red Ocean Group Sp. z o. o., która nabywa Red Ocean Sp. z o.o. tym samym korzysta w pełni z jej zasobów i wiedzy.
 • Utworzenie dedykowanej spółki Red Ocean KZ Sp. z o.o. zajmującej się wdrożeniami i rozwojem systemu klasy GRC.
 • Rejestracja grupy kapitałowej Red Ocean Group Sp. z o. o..
 • Red Ocean Group zostaje po raz kolejny doceniona przez wymagający rynek IT m.in. zostaje jej powierzona druga linia wsparcia przy utrzymywaniu systemu informatycznego TREZOR obsługującego budżet państwa.
 • Zmiana siedziby firmy – przeprowadzka do nowego biura przy ulicy Grzybowskiej 80/82.
 • UM Warszawa podpisuje z RO KZ trzyletnią umowę na utrzymanie i rozwój platformy roGRC na terenie wszystkich jednostek Miasta Stołecznego.
 • Podpisanie umowy ramowej o współpracy z Agencją Rynku Rolnego.
 • Podpisanie umowy partnerskiej z firmą Oracle.
 • Podpisanie umowy na utrzymanie rozwiązania firmy Oracle w ARiMR.

Partnerzy

oracle
ibm
redhat
huawei
microsoft
microsoft
hewlett-packard
dellemc
google

Kontakt

ul.Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

tel: +48 (22) 412 62 32

fax: +48 (22) 416 28 68

Red Ocean Group Sp. z o. o.

NIP: 522 30 58 051

REGON: 363999206

Kapitał zakładowy: 10.000 PLN

KRS: 0000608395 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy