Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim

W dniu 29 stycznia 2019 r. Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało z Uniwersytetem Wrocławskim umowę na usługę asysty technicznej oprogramowania Oracle użytkowanego przez uczelnię.