Miasto Stołeczne Warszawa – referencje systemu do zarządzania ryzykiem

Miasto Stołeczne Warszawa doceniło nasze starania podczas współpracy przy stworzeniu systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem w m.st. Warszawie.

Miasto Warszawa