Współpraca ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie

 

W dniu 7 stycznia 2019 r. Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie na usługę asysty technicznej oprogramowania Oracle, użytkowanego przez Szpital.