Umowa z Uniwersytetem Wrocławskim

W dniu 11 lipca 2019 r. Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało kolejną umowę z Uniwersytetem Wrocławskim na świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania  Oracle.