Umowa z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 1 kwietnia 2019 r. spółka Red Ocean Group Sp. z o.o. zawarła z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę na świadczenie usług polegających na serwisie  oprogramowania służącego do importu i scalania wykazu beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej.