Umowa z Miastem Wrocław.

W dniu 7 maja 2019. Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu działające w imieniu  Miasta Wrocław zawarło umowę z Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. i Red Ocean Sp. z o.o. na zapewnienie Usług Wsparcia Producenta na użytkowane przez Zamawiającego oprogramowanie Oracle.