Umowa z Miastem Poznań.

                               

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Konsorcjum Spółek Red Ocean Group Sp. z o.o.

i Red Ocean Sp. z o.o. zawarło z Miastem Poznań umowę na świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy.