Umowa z Miastem Białystok.

W dniu 29 maja 2019 r. Konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało umowę z Miastem Białystok na świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania Oracle na kolejny rok.