Umowa z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

W dniu 4 listopada 2019 roku Red Ocean Group sp. z o.o. zawarło umowę z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu działającym w imieniu Miasta Wrocław. Przedmiotem umowy jest udzielenie na rzecz CUI nieograniczonej w czasie jednej licencji procesorowej Oracle Database Standard Edition 2 wraz z rocznym wsparciem Producenta oprogramowania na poziomie Premier Support, określanym także jako Usługa Asysty Technicznej Software Update License & Support (SULS).