Kontrola zarządcza w Gminie Garbatka Letnisko

W marcu 2020 r. Spółka Red Ocean podpisała umowę z Gminą Garbatka-Letnisko. Przedmiotem umowy są moduły autorskiej platformy roGRC, wspierające samorządy w zakresie tworzenia planu działalności, zarządzania ryzykiem i przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej.