Uczestniczyliśmy w CYBERhackathon 2023

W dn.21-22 czerwca na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej zorganizowano po raz pierwszy CYBERhackathon 2023.

Jego celem było zwiększanie świadomości społecznej na temat wpływu technologii cyfrowych na życie codzienne oraz zawodowe, w tym na zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego oraz ochronę klimatu, a także zachęcanie do tworzenia rozwiązań wspomagających te działania.

Zorganizowano konkurs, w którym wyłoniono najlepszy projekt, w postaci prototypu rozwiązania w formie cyfrowej (aplikacji, symulacji, strony www, gry itp.) opracowanego podczas Hackathonu, który był rozwiązaniem wybranego zadania przygotowanego przez Organizatorów.

Jednym z jurorów w konkursie był Prezes Red Ocean Sp. z o.o. dr Radosław Marlęga.

Organizatorami wydarzenia byli:

JSW IT Systems Sp. z o.o. oraz Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej pod auspicjami Centrum Wymiany i Analizy Informacji dla sektora wydobywczo-energetycznego ISAC-GIG

Patronatem objęli je:

Wicepremier JACEK SASIN, Minister Aktywów Państwowych,

Minister Cyfryzacji JANUSZ CIESZYŃSKI,

JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. ARKADIUSZ MĘŻYK