System do kontroli zarządczej – kolejni Klienci z sektora publicznego

               

Miasto Jarocin oraz Gmina Gozdowo przedłużyły współpracę w zakresie udostępniania platformy roGRC na kolejny rok. Klienci rozszerzyli także współpracę o nabycie dodatkowych funkcjonalności, które oferuje przedmiotowy system, są to m.in:

? planowanie i zarządzanie ryzykiem roRISK

? realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych roDO

? samoocenę kontroli zarządczej na I i II poziomie roKZ

?przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników,

? audyt IT w standardzie COBIT.

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie. Jesteśmy przekonani, iż system roGRC w sposób zaawansowany będzie nieustannie wspierał i rozwijał procesy zarządcze podejmowane na terenie tych samorządów.