Chat
Red Ocean

RedAlert

system do obsługi zgłoszeń sygnalistów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 nakłada obowiązek utworzenia wewnętrznego kanału przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, czyli osób, które w sposób anonimowy chcą zgłosić zauważone nieprawidłowości.
Dzięki naszemu rozwiązaniu, każda organizacja, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego w łatwy sposób dostosuje wewnętrzne procedury i spełni prawny obowiązek dot. wspomnianej dyrektywy.

RedAlert zapewnia

Anonimowe zgłaszanie naruszeń prawa unijnego, krajowego oraz wewnętrznych zasad organizacji

Możliwość załączania dowodów naruszeń w formie plików z dowolnym rozszerzeniem

Możliwość przydzielania opiekunów do zgłoszeń

Bezpieczną komunikację opiekuna zgłoszenia z sygnalistą

Możliwość rejestracji i obsługi zgłoszeń pozyskanych innymi kanałami niż System RedAlert

Możliwość generowania statystyk, zestawień, raportów w różnych formatach

Możliwość monitorowania obsługi zgłoszeń przez sygnalistów

Możliwość rejestrowania działań następczych

System zgodny z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów).