Przedłużenie umowy z Ministerstwem Rolnictwa

Również w grudniu 2019 r. została podpisana kolejna umowa z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach tej współpracy Red Ocean będzie świadczyło usługi polegające na serwisie oprogramowania eksploatowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, służącego do importu i scalania wykazu beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej. W ramach umowy Red Ocean Sp. z o.o. wykona zadania polegające na imporcie i scalaniu wykazu beneficjentów, modyfikacji oprogramowania oraz wsparciu technicznym użytkowników.