Chat
Red Ocean

roPD

system do planowania i raportowania działalności jednostki

roPD to jeden z modułów platformy roGRC, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów w zakresie planowania i raportowania działalności jednostki sektora finansów publicznych. Funkcjonalność ta umożliwia jednostce opracowanie planu działalności na każdym poziomie struktury organizacyjnej (strategicznym i operacyjnym) oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji tego planu.

Przygotowanie planu działalności, podobnie jak przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej i zarządzenie ryzykiem, jest obligatoryjne dla JSFP na mocy przepisów prawa. Korzystając z naszego narzędzia, pracownicy JSFP mogą w łatwy i przejrzysty sposób stworzyć plan działalności, który będzie spełniał wymogi określone w Ustawie o Finansach Publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.09.2010 w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1254).

Sporządzenie planu działalności wymaga uwzględnienia szeregu czynników, takich jak niezrealizowane cele i zadania z ubiegłych lat, czy też istotne problemy zidentyfikowane w działalności jednostki. Korzystanie z platformy roGRC usprawnia to zadanie, bowiem w module roPD gromadzone są także plany działalności z lat ubiegłych.

roPD – najważniejsze zalety rozwiązania

precyzyjne określenie celów i mierników ich realizacji

zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zaplanowanych zadań i celów

skuteczne monitorowanie realizacji celów i zadań

automatyzacja i usprawnienie procesu planowania w JSFP

standaryzacja dokumentacji (raporty, zestawienia, inne dokumenty)

efektywne zarządzanie i wydatkowanie środków publicznych

[caldera_form id="CF619cfdde8d552"]