Nowi Klienci ? Narodowy Bank Polski

W dniu 21 września 2018r. Konsorcjum Wykonawców Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało umowę z Narodowym Bankiem Polskim na dostawę licencji WebCenter Universal Content Management (2 CPU) firmy Oracle Corporation wraz z usługą Asysty Technicznej i Konserwacji na potrzeby eksploatowanego w NBP systemu informatycznego ZSK SGW.