Dostosowanie platformy roGRC do wymogów Dyrektywy o ochronie sygnalistów

Już 17 grudnia 2021 r. wiele organizacji stanie przed wyzwaniem jakim jest spełnienie wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23.10.2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów). 

Dyrektywa unijna nakłada obowiązek utworzenia kanału przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, czyli osób, które w sposób anonimowy chcą zgłosić nieprawidłowości zauważone w organizacji oraz poinformowania opinii publicznej o podjętych działaniach w celu eliminacji niezgodnych z prawem zachowań. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, rozbudowaliśmy naszą platformę roGRC o moduł RedAlert oferujący funkcjonalność umożlwiającą wewnętrzne i zewnętrzne zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów (anonimowo i bezpiecznie) oraz monitorowanie działań związanych z reakcją na niepożądane zdarzenia.  

RedAlert pozwala Organizacjom w prosty i przejrzysty sposób spełnić wymogi Dyrektywy i wesprzeć działania
w utworzeniu bezpiecznych i poufnych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. 

Najważniejsze zalety rozwiązania: 

  • Bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów; 
  • Bezpieczny kontakt zwrotny z sygnalistą (bez naruszenia jego anonimowości); 
  • Bezpieczeństwo danych gromadzonych w systemie; 
  • Generowanie powiadomień o nowym zgłoszeniu (e-mail do osoby uprawnionej); 
  • Publikacja informacji o podjętych przez organizację działaniach w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami; 
  • Przejrzyste raporty; 
  • Elastyczność rozwiązania; 
  • Archiwizacja danych.