Chat
Red Ocean

Wspieramy Klientów w efektywnym zarządzaniu ryzykiem, oraz zapewniamy rozwiązania compliance do zarządzania zgodnością z regulacjami i politykami.

Platforma roGRC

roPD - pozwala na skonstruowanie planu na poziomie całej organizacji i każdej wewnętrznej komórki organizacyjnej.
Więcej informacji ->

RODO - kompleksowa realizacja obowiązków wynikających z RODO w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji.

roRISK - kompleksowe i profesjonalne zarządzanie ryzykiem na poziomie całej organizacji.
Więcej informacji ->

Audyt IT - wsparcie w przeprowadzeniu audytu IT w organizacji w oparciu o standard COBIT.

roKZ - pozwala na przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej na I i II poziomie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
Więcej informacji ->

Ankiety - pozwala na przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników.

roVOTE - moduł umożliwiający wsparcie obsługi zdalnych posiedzeń i głosowań dla członków m.in. rad nadzorczych i zarządów.

RedAlert – bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów oraz możliwość obsługi tych zgłoszeń po stronie organizacji.
Więcej informacji ->

roGRANT

roGRANT- pozwala na przyjmowanie i ocenę wniosków (np. o dofinansowanie) kierowanych do Klienta przez wskazaną przez niego grupę oferentów. Dodatkowo system daje możliwość wygenerowania interesujących zestawień, statystyk i gotowych dokumentów (np. umowy).

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym w celu zapoznania się z możliwością oferowanych przez nas produktów.

Tomasz Bartoś

Email: tomasz.bartos@redocean.pl

Telefon: +48793232363

Strona www: kontrola-zarzadcza.pl