Wdrożenie systemu do kontroli zarządczej we Wrocławiu

W dniu 20 maja 2019 r. Spółka Red Ocean KZ Sp. z o.o. podpisała z Gminą Wrocław umowę na wdrożenie i utrzymanie Systemu funkcjonującego w ramach platformy roGRC, zapewniającego możliwość przeprowadzenia diagnoz stanu kontroli zarządczej I i II poziomu na terenie Gminy Wrocław oraz Jej jednostek organizacyjnych.  Jest to kolejna jednostka samorządu, która zdecydowała się usprawnić realizację ustawowych obowiązków z wykorzystaniem naszego narzędzia. Zastosowanie autorskiego rozwiązania opracowanego przez Red Ocean KZ pozwala na uporządkowanie całego procesu, co przekłada się na duże oszczędności środków finansowych, czasu oraz zaangażowania zasobów ludzkich.