Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem – umowa z Miastem Zabrze

Miasto Zabrze dołączyło do grona naszych Klientów! W ramach zawartej umowy świadczyć będziemy usługi wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu wspomagającego kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem.

Cieszy nas fakt długofalowej współpracy, w ramach której wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie będziemy wspierać Urząd Miasta i jednostki organizacyjne mu podległe w spełnieniu prawnego obowiązku jaki nakłada na jednostki sektora finansów publicznych Ustawa o finansach publicznych i przedmiotowe rozporządzenia Ministra Finansów.

Najważniejsze zalety naszego systemu:

Jesteśmy dumni, że kolejna jednostka samorządu terytorialnego zaufała naszemu rozwiązaniu.

Więcej informacji o kontroli zarządczej: redocean.pl/kontrola-zarzadcza/