Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem – umowa z Miastem Sopot

Miasto Sopot po raz kolejny zaufało naszemu rozwiązaniu platforma roGRC. To system, który stworzyliśmy, by wspierać jednostki sektora finansów publicznych w realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o Finansach Publicznych. Nasze narzędzie pozwala na usprawnienie i zautomatyzowanie przebiegu takich procesów jak: tworzenie planu działalności, zarządzanie ryzkiem czy przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej.

Kluczowe moduły platformy roGRC to roPD (umożliwia stworzenie planu działalności zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym), roRISK (pozwala na skuteczne zarządzanie ryzykiem, w tym identyfikację ryzyk, ich pomiar oraz planowanie działań zaradczych) i roKZ (umożliwia przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej na I i II poziomie).

Najważniejsze zalety platformy roGRC możemy opisać w 3 słowach:

Miasto Sopot będzie także korzystać z naszego nowego modułu RedAlert do obsługi zgłoszeń sygnalistów. Moduł ten powstał w odpowiedzi na nowe przepisy prawa unijnego, tj. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 o ochronie sygnalistów.

RedAlert to przede wszystkim:

Więcej informacji o RedAlert: redocean.pl/redalert/