Zarządzanie ryzykiem-Miasto Stołeczne Warszawa przedłuża umowę

W listopadzie 2019 roku Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę ze Spółką Red Ocean KZ sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem w m.st. Warszawa (roRISK). Jest to kolejny rok naszej współpracy i rozwijania narzędzia. Cieszy nas, że Miasto Stołeczne Warszawa obdarzyło nas zaufaniem, a nasza współpraca oparta jest na partnerskich relacjach.