Samoocena kontroli zarządczej – kolejna umowa

Na początku lutego 2020 r. Spółka Red Ocean KZ przedłużyła współpracę z Gminą Manowo. Przedmiotem umowy jest Platforma roGRC, wspierająca samorządy w tworzeniu planu działalności, profesjonalnym zarządzaniu ryzykiem i przeprowadzeniu samooceny kontroli zarządczej.