Chat
Red Ocean

Prowadzenie projektów

Prowadzenie projektów jest usługą świadczoną na rzecz Klienta w formie Inżyniera Kontraktu, odpowiedzialnego za nadzór merytoryczny nad dostawcami zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi (np. nadzór nad działaniami wewnętrznej organizacji IT). Prowadzenie projektów może być realizowane jako udostępnienie osoby zarządzającej projektem (kierownik projektu) lub zapewnienie organizacji wspierającej realizację projektu ze strony organizacyjnej (Project Management Office), ale także i ze strony technicznej (zespoły wykonawcze, architekci, programiści).