Chat
Red Ocean

Efektywność procesów biznesowych i IT

W ramach działań w obszarze efektywności procesów biznesowych i IT realizowane są działania związane z analizą istniejącego stanu procesów biznesowych lub IT, a następnie określenie pożądanego kształtu procesów (TO-BE) na bazie potrzeb klienta lub na bazie ogólnie przyjętych standardów (np. w przypadku procesów IT, standardu COBIT 5.0). Procesy biznesowe modelowane są w standardzie BPMN 2.0.