Chat
Red Ocean

Audyty IT

W ramach audytów IT, realizowane są audyty organizacji, procesów IT oraz audyty projektów. Audyty projektów mogą być powdrożeniowe celem uzyskania informacji o przeprowadzonych działaniach, zgodności z planem, źródłem problemów i wskazaniem rekomendacji zmian w zakresie metodyki prowadzenia projektów. Audyty projektowe mogą być też skoncentrowane na badaniu gotowości do wdrożenia, gdzie przeprowadzana jest analiza techniczna i organizacyjna gotowości do „Go-Live” implementowanego systemu, gdzie w ramach rekomendacji wskazywane są konkretne decyzje do powzięcia przez Klienta w zakresie uruchomienia systemu IT oraz działania, które powinny być powzięte celem realizacji celu biznesowego lub projektowego po stronie Klienta.