Rozwijamy własne oprogramowanie, ale też wdrażamy systemy klasy COTS dostosowując je do biznesowych i procesowych potrzeb.

W pracach rozwojowych oprogramowania wykorzystujemy efekt synergii ze współpracy z pionem doradztwa – nasze rozwiązania są nie tylko odpowiednie z punktu widzenia technologii, ale też gwarantują osiągnięcie odpowiednich efektów biznesowych w oczekiwanych ramach czasowych.

Rozwiązania na miarę, które tworzymy wspólnie z Klientem digitalizując jego najważniejsze procesy biznesowe.

Przejęcie utrzymania systemów IT, ich modernizacja i rozwój, przygotowanie do migracji na nowsze technologie

Wdrożenia Oracle eBS i innych standardowych rozwiązań COTS wymagających konfiguracji i dostosowania do specyfiki Klienta

Bodyleasing na zasadzie time & material – wsparcie zespołów rozwojowych i utrzymaniowych

Pogotowie awaryjne – pomagamy działom IT rozwiązywać awarie systemowe i infrastrukturalne

Infrastruktura, jej projektowanie, migracja do modelu chmurowego, optymalizacja sprzętowa i licencyjna oprogramowania

Technologia

Oracle Database

MySQL

PostgreSQL

Java

Java EE

Angular

SQL

JavaScript

HTML

Bootstrap

Hibernate

Springboot

Microservices

Oracle EBS

Oracle BIP

Oracle Weblogic

Microsoft Azure

Jira

Maven

Git