Rozwijamy własne oprogramowanie, ale też wdrażamy systemy klasy COTS dostosowując je do biznesowych i procesowych potrzeb.

W pracach rozwojowych oprogramowania wykorzystujemy efekt synergii ze współpracy z pionem doradztwa – nasze rozwiązania są nie tylko odpowiednie z punktu widzenia technologii, ale też gwarantują osiągnięcie odpowiednich efektów biznesowych w oczekiwanych ramach czasowych.

Rozwiązania na miarę, które tworzymy wspólnie z Klientem digitalizując jego najważniejsze procesy biznesowe.

Przejęcie utrzymania systemów IT, ich modernizacja i rozwój, przygotowanie do migracji na nowsze technologie

Wdrożenia Oracle eBS i innych standardowych rozwiązań COTS wymagających konfiguracji i dostosowania do specyfiki Klienta

Bodyleasing na zasadzie time & material – wsparcie zespołów rozwojowych i utrzymaniowych

Pogotowie awaryjne – pomagamy działom IT rozwiązywać awarie systemowe i infrastrukturalne

Infrastruktura, jej projektowanie, migracja do modelu chmurowego, optymalizacja sprzętowa i licencyjna oprogramowania

Technologia

Java

Java EE

PostgreSQL

MySQL

SQL

HTML

JavaScript

TypeScript

Bootstrap

Angular

Microservices

Springboot

Hibernate

Maven

JBoss Wildfly

Microsoft Azure

Selenium HQ

JUnit

Jira

Git

Oracle Database

Oracle Weblogic

Oracle EBS

Oracle BIP

Oracle Cloud