Współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 26 marca 2019 r. spółka Red Ocean Group Sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę o świadczenie usług doradczych, której przedmiotem jest wsparcie Ministerstwa przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej i realizacji postępowania na nabycie i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP.