Listopad 2018 w Red Ocean Group

W dniu 21 listopada 2018r. konsorcjum spółek Red Ocean Group Sp. z o.o. oraz Red Ocean Sp. z o.o. podpisało z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa umowę ramową na zapewnienie w okresie do dnia 31 grudnia 2020r. usług swoich specjalistów IT do realizacji projektów informatycznych KOWR.