System wspierający zarządzanie ryzykiem w Warszawie

Koniec października okazał się bardzo pracowity dla Zespołu Red Ocean KZ. Zakończyliśmy realizację ostatniego etapu umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa na budowę Systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem.

Przedmiotowe narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem umożliwia w szczególności:

  • Monitorowanie realizacji celów opisanych w ramach strategii, programów i projektów oraz planów rocznych;
  • Monitorowanie procesu oceny ryzyka (identyfikowania, analizy w tym szacowania prawdopodobieństwa i skutków, ewaluacji);
  • Monitorowanie podejmowania decyzji modyfikujących ryzyko i decyzji korygujących sposób postępowania z ryzykiem;
  • Monitorowanie poziomu kluczowych wskaźników ryzyka;
  • Okresowe i bieżące sprawozdawanie mierników/wskaźników;
  • Bieżące raportowanie o incydentach;
  • Monitorowanie działań podjętych w odpowiedzi na wystąpienie istotnych incydentów;
  • Generowanie raportów;
  • Aktualizację (zgłaszanie propozycji) słowników celów, mierników, wskaźników i ryzyk;
  • Przeprowadzanie ankiet- zapytań.

Poza budową Systemu do naszych zadań należało również przeprowadzenie szkoleń dla 200 pracowników Klienta, przygotowanie materiałów do samokształcenia (instrukcja, podręcznik, filmy) oraz przeprowadzenie pilotażu, sprawdzającego poprawne działanie Systemu. Cieszy nas, że cały projekt udało się zrealizować przed czasem oraz zgodnie z wymaganiami Klienta.
Kolejnym etapem pozostanie dalszy rozwój i utrzymanie Systemu. Mamy już zaplanowane funkcjonalności które w znaczący sposób mogą podnieść jakość pracy w Systemie i usprawnić proces zarządzania ryzykiem na terenie wszystkich jednostek Miasta. Pozostajemy nieustannie otwarci na nowe wyzwania i projekty, stale się doskonalimy, aby stać się ekspertami także w tej dziedzinie.
Szczegółowe informacje na temat naszych rozwiązań zamieściliśmy na naszej stronie internetowej:
http://kontrola-zarzadcza.pl/pl/nasza-oferta/
Osoby zainteresowane osobistą prezentacją narzędzia, zapraszamy do kontaktu:
Tomasz Bartoś
kom: 793 232 363
tomasz.bartos@redocean.pl