Dotychczas zrealizowane projekty


Ministerstwo Finansów

Opracowanie analizy i mapowanie procesów krytycznych w Ministerstwie Finansów.

Rządowe Centrum Legislacji

Projekt "Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej" obejmował swoim zakresem dostawę macierzy i oprogramowania do niej, konfigurację w środowisku klienta oraz produkcyjne jej uruchomienie.

Enea Wytwarzanie

Opracowanie modelu operacyjnego działania IT w skonsolidowanej grupie wytwarzania energii elektrycznej.

ENERGA

Projekt rozwoju architektury korporacyjnej na rzecz Grupy Kapitałowej ENERGA. Obejmował zadania utworzenia reguł kodeksu architektonicznego wraz z wytycznymi szczegółowymi, opracowanie standardów architektonicznych (architektury biznesowej, aplikacji, danych i technologicznej) oraz wybranych narzędzi wspierających prace architektów w procesie zarządzania architekturą korporacyjną.

Sevibe Cells

Projekt "Analiza i wdrożenie procesów IT" obejmował swoim zakresem analizę procesów IT w spółce i ich wpływ na procesy biznesowe, opracowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia najważniejszych procesów IT i oprogramowania wspierającego działania spółki oraz nadzór autorski nad opracowanymi rekomendacjami. W wyniku zdefiniowanego zakresu usług zrealizowano projekt, którego celem była optymalizacja procesów IT w Sevibe Cells.

Extral

W okresie od marca do października 2013 roku przeprowadziliśmy projekt „Usługi doradcze w postaci analizy funkcjonalnej dotyczącej wdrażania systemu B2B pomiędzy Extral sp. z o.o. a kluczowymi partnerami biznesowymi”. Celem projektu było wsparcie zamawiającego w procesie wyboru optymalnego oprogramowania klasy ERP oraz B2B wraz z jego wdrożeniem. W ramach projektu konsultanci Red Ocean sp. z o.o. przeprowadzili analizę funkcjonalną i techniczną kluczowych dla profilu działalności Extral obszarów. Produktem tych prac było opisanie procesów biznesowych zachodzących w firmie oraz zebranie wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych dla przyszłego systemu zarządzania Extral. Na bazie przygotowanych dokumentów zostały przygotowane i przeprowadzone warsztaty z potencjalnymi wykonawcami wdrożenia systemu jako wstęp do negocjacji handlowych. Konsultanci Red Ocean udzielili wsparcia Extral sp. z o.o. przez cały proces negocjacyjny, aż do podpisania umowy z zarekomendowanym Wykonawcą.

Polski Bank Komórek Macierzystych

Dostawa i wdrożenie systemu backupowego EMC Avamar 3.9 TB wraz z licencjami dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Polski Bank Komórek Macierzystych

Usługi z zakresu wsparcia IT oraz zarządzania projektami IT dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych. Zakres świadczeń obejmował wsparcie PBKM w zakresie zakrządzania projektami IT oraz świadczenia usług IT dla użytkowników końcowych.

B3 System

Projekt "Opracowanie strategii działań operacyjnych na rynku administracji publicznej" obejmował swoim zakresem analizę procesów biznesowych spółki, opracowanie rekomendacji w zakresie organizacji sprzedaży na rynku instytucji publicznych oraz opracowanie rekomendacji w zakresie oprogramowania wspierającego działania spółki