Oferta

Klient może dowolnie rozporządzać usługami wymienionymi w grupach usług co oznacza, że możliwe jest skorzystanie z całości grupy usług, części grupy usług lub kilku wybranych usług z różnych grup usług. Gwarantujemy dostarczenie listy produktów z uzgodnionymi kryteriami odbioru potwierdzających zrealizowanie jednej lub wielu wybranych usług.

zarzadzanie

Zarządzanie projektami i portfelem projektów IT

Grupa usług Zarządzanie projektami i portfelem projektowym koncentruje się na procesie zarządzania projektami informatycznymi w przedsiębiorstwie, ale z możliwością rozszerzenia zakresu na wszystkie projekty lub działania o charakterze projektowym. Dodatkowo, usługi z tego zakresu obejmują organizację procesu zarządzania portfelem projektów oraz opracowanie strategii zarządzania programami.

efektywnosc

Podniesienie efektywności IT

Grupa usług Efektywność IT charakteryzuje się koncentracją na utworzeniu oraz utrzymaniu ładu IT w przedsiębiorstwie. W szczególności usługi obejmują opracowanie strategii IT i zapewnienie jej spójności ze strategią przedsiębiorstwa. Szczegółowym rodzajem usługi jest transformacja organizacji IT celem optymalnego wsparcia uzgodnionej strategii.

optymalizacja

Optymalizacja IT

Grupa usług Optymalizacja IT koncentruje się na kilku obszarach IT. Pierwszym obszarem optymalizacji są procesy informatyczne, w szczególności procesy związane z zarządzaniem organizacją IT. Kolejne obejmują optymalizację w obszarze infrastruktury IT, dostosowanie narzędzi i systemów do potrzeb Klienta, a także optymalizację procesów biznesowych (BPM) oraz kosztów działalności IT w organizacji.


Infrastruktura

Infrastruktura IT

Dostarczamy produkty i usługi IT dla firm, organizacji sektora publicznego oraz jednostek edukacyjnych. Proponujemy gotowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta. Organizujemy konferencje, szkolenia z zakresu instalacji i obsługi rozwiązań przez nas oferowanych.

platformy

Wdrożenia platform partnerskich

Wśród oferowanych przez nas rozwiązań znajdują się między innymi platforma ARIS wraz z metodyką ARIS Value Engineering, czołową metodyką zarządzania procesami biznesowymi, Greenplum - architektura dla Hurtowni Danych, do przechowywawani i analizowania Big Data oraz rozwiązania Google Enterprise, Google Apps dla biznesu, czyli mail i zestaw narzędzi biurowych ułatwiające współdzielenie informacji oraz Google Search Appliance, urządzenie pozwalające na niezwykle szybkie przeszukiwanie zasobów firmy.