Kontakt


Red Ocean logo

Red Ocean Sp. z o.o.


ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
Tel: +48 (22) 412 62 32
Fax: +48 (22) 416 28 68
Biuro: biuro@redocean.pl
Księgowość: ksiegowosc@redocean.pl
WWW: redocean.pl
NIP: 701 02 86 119
REGON: 142849580
Kapitał zakładowy: 10.000 PLN
KRS: 0000380342 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Pytanie do Red Ocean

    Dane kontaktowe