Red Ocean przedłuża umowę z Miastem Stołecznym Warszawa!

Kontrola Zarządcza

 

 

30 listopada 2015 roku Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę z Red Ocean sp. z o.o. na świadczenie e–Usługi Samoocena Kontroli Zarządczej w m.st. Warszawie. Usługą objęto 36 Biur Urzędu Miasta, 18 Dzielnic i ponad 1000 jednostek organizacyjnych, które korzystają z aplikacji.

Od 2012 roku Red Oceans sp. z o.o. dostarcza i rozwija e-Usługę wspierając w ten sposób Miasto Stołeczne Warszawa w przeprowadzeniu obowiązkowej samooceny kontroli zarządczej. Aplikacja na podstawie specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy samooceny, pozwala na szybkie przeprowadzenie diagnozy stanu kontroli zarządczej na I i II poziomie. Wyniki są automatycznie generowane w postaci przejrzystych i czytelnych raportów. Rozwiązanie umożliwia także automatyczne generowanie Informacji o stanie kontroli zarządczej. Dzięki wsparciu naszej aplikacji, czas analizy i zebrania wyników obowiązkowej samooceny (wynikającej z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) został skrócony z kilku miesięcy do kilku dni. Powoduje to duże oszczędności czasu i pieniędzy, osoby zaangażowane wcześniej w proces analizy wyników samooceny mogą realizować w tym czasie inne ważne zadania.

30 listopada 2015 roku strony zakontraktowały warunki umowy na 2016 rok. „Cały czas ulepszamy naszą aplikację wprowadzając nowe funkcjonalności, które są pozytywnie oceniane przez naszych klientów.” – komentuje Radosław Marlęga, Prezes Zarządu Red Ocean sp. z oo. „Kilkuletnia współpraca z UM Warszawa to dla nas sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. Obecnie z naszej aplikacji na terenie Warszawy korzysta ponad 2300 użytkowników. Utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z naszymi partnerami stanowi jeden z priorytetów. Troska o klienta, profesjonalizm, wiedza i doświadczenie to wartości wysoko przez nas cenione w świecie biznesu – tym bardziej nam miło, że po raz czwarty Urząd Miasta Stołecznego Warszawa docenił nasze starania przedłużając współpracę o kolejny rok.” – dodaje Prezes Zarządu Red Ocean sp. z o.o.