Kontrola zarządcza

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obliguje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych do wprowadzenia systemu kontroli zarządczej. Obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej spoczywa na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, przewodniczącym zarządu JST i kierowniku jednostki.

 

Poprzez wdrożenie systemu kontroli zarządczej, JST osiąga postawione przed nią cele i wykonuje swoje zadania w sposób wydajny i efektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jej sprawozdania odpowiadają stanowi rzeczywistemu.

 

Jednym z wymogów kontroli zarządczej jest monitorowanie i ocena jej funkcjonowania. Ocena taka może być dokonana m.in. w drodze samooceny kontroli zarządczej zalecanej w standardach kontroli zarządczej. Jedną z najczęściej stosowanych metod przeprowadzania okresowych ocen kontroli zarządczej jest wykorzystanie do tego celu ankiet (kwestionariuszy samooceny).

 

Nasza e-usługa KZ wspomaga samoocenę kontroli zarządczej w JST. Ułatwia uporządkowane zarządzanie JST na wszystkich poziomach jej struktury organizacyjnej. (Raporty i oświadczenia o stanie KZ I i II stopnia)

 

Główne zalety naszej e-usługi KZ:

  • Oszczędność czasu przy niskich nakładach finansowych
  • Łatwa, intuicyjna obsługa
  • Prosty i szybki sposób weryfikacji stanu kontroli zarządczej w jednostce na I i II poziomie KZ
  • Gotowe ankiety samooceny, e-usługa zawiera szczegółowe pytania obejmujące pięć obszarów kontroli zarządczej, zgodnych ze standardami MF. Możliwość dostosowania zestawu pytań do indywidualnych potrzeb JST
  • Dostęp do aplikacji KZ przez Internet (online). Ma szczególne zastosowanie wśród jednostek posiadających strukturę rozproszoną. Zdalny dostęp do systemu umożliwia czynny udział w procesie samooceny wszystkim osobom odpowiedzialnym za wykonywanie zadań w JST
  • Automatyczna analiza wyników przeprowadzonych ankiet
  • Wyniki samooceny w postaci gotowych, szczegółowych raportów I i II stopnia, które zawierają wyniki przeprowadzanej samooceny przedstawione w formie graficznej i opisowej, oraz (w odpowiednich przypadkach) gotowe rekomendacje, czyli działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej w JST

 

Zobacz nasze materiały informacyjne