kierownik projektu

Wyniki wielu badań zmuszają kierownictwa firm do zastanawiania się czy przy doborze menedżerów projektów, wystarczy uwzględnić ich formalne kompetencje powiązane z posiadanym wykształceniem.

 

A może konieczne jest opracowanie także innych kryteriów oceniających ich specyficzne umiejętności?

 

Przedsięwzięcie informatyczne może być prowadzone przez dowolną osobę, lecz jakość kierowania nigdy nie jest taka sama. Warto zauważyć, że parametry projektu takie jak terminowość, zgodność z budżetem, zakres funkcjonalny projektu oraz jakość końcowego produktu są zależne w dużym stopniu od poziomu umiejętności osoby kierującej przedsięwzięciem. W jaki więc sposób można zatrudniając kierownika projektu sprawdzić czy jest on odpowiednią osobą, która zrealizuje zadanie projektowe?

 

Metodą zapewniającą otrzymanie tej informacji w najszybszy sposób jest sprawdzenie czy dana osoba posiada certyfikat uznanej niezależnej organizacji badającej umiejętności w zakresie zarządzania projektami, w tym certyfikaty uznanych międzynarodowych organizacji. Lecz nie zawsze jest to uwzględniane podczas wybierania osoby odpowiedzialnej za realizację projektu. W artykule Piotra Maksimczuka „Licencja na kierowanie” przedstawiono ciekawą tezę - prawdopodobnie żaden prezes zarządu firmy nie zgodziłby się udostępnić luksusowego samochodu służbowego początkującemu kierowcy natomiast bez zastanowienia powierza się osobom przypadkowym zarządzanie projektami o milionowych budżetach. Dlaczego tak się dzieje? Często przyczyną jest błędne założenie, że do zarządzania projektami informatycznymi oprócz wiedzy informatycznej nie jest potrzebna żadna inna specjalistyczna wiedza czy umiejętności. Późniejsze niepowodzenia i problemy we wdrożeniu projektu, tłumaczone są zazwyczaj problemami z klientem, niefortunnym zbiegiem okoliczności lub brakiem zaangażowania członków zespołu. Równie rzadko analizowany jest sposób działania organizacji oraz metodologia zarządzania projektami.

 

Wiele krajów na świecie uznaje za warunek konieczny wykonywania zawodu kierownika projektu posiadanie uznanego certyfikatu. Certyfikat jest formalnym poświadczeniem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia kierownika projektu, a konieczność posiadania certyfikatu przez pracowników firmy wdrażającej projekty jest jednym ze sposobów na ograniczenie ryzyka projektowego oraz sposobem na zapewnienie jakości wykonywanych prac. Najczęstszymi wymaganymi certyfikatami są certyfikaty organizacji Project Management Institute, International Project Management Association oraz Office of Government Commerce (certyfikat Prince2). Wymienione certyfikaty zawodowe opierają się na rygorystycznym egzaminowaniu kandydatów i/lub audytowaniu ich doświadczenia projektowego w aspekcie spełniania najwyższych standardów w zakresie zarządzania projektami. Kierownik projektu może posiadać różne doświadczenia, wiedzę i znajomości, ale dopiero certyfikat określa obiektywnie jego kompetencje i profesjonalizm. Jest wiele dowodów na to, że przedsiębiorstwa posiadające pracowników z certyfikatami w zakresie zarządzania projektami, zyskują przewagę konkurencyjną i wygrywają przetargi na wykonywanie prac wdrożeniowych.