Red Ocean Sp. z o.o. przedłuża i rozszerza umowę z Miastem Ząbki

Tychy

 

 

W połowie lutego br. Red Ocean Sp. z o.o. podpisała umowę z Miastem Ząbki na okres kolejnych dwóch lat. W tym czasie Spółka zobowiązała się świadczyć na najwyższym poziomie cały pakiet e-usług KONTROLA Z@RZĄDCZA – do tej pory miasto korzystało jedynie z platformy dedykowanej elektronicznemu przeprowadzaniu procesu samooceny kontroli zarządczej na I i II poziomie.

Przedmiot umowy stanowi pakiet e-usług KONTROLA Z@RZĄDCZA, składający się z trzech modułów: PL@NOWANIE, które umożliwia konstruowanie planu działalności, RYZYKA@ -pozwalające kompleksowo zarządzać ryzykiem na każdym poziomie organizacyjnym oraz S@MOOCENA - dająca możliwość przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej na I i II poziomie.

„To kolejna w tym roku umowa, którą jeden z naszych Klientów zdecydował się nie tylko przedłużyć, ale i poszerzyć o kolejne funkcjonalności. Jest to dla nas sygnał, że produkty, które oferujemy stanowią najwyższą jakość i spełniają wysokie oczekiwania naszych kontrahentów z sektora JST – podkreśla Radosław Marlęga, Prezes Zarządu Red Ocean Sp. z o.o.

Ustawa z 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na samorządy obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej, zastępując wcześniej istniejący system kontroli finansowej, która dotyczyła procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem. Kontrola zarządcza ma wprowadzić biznesowy styl zarządzania w JST. Głównym jej celem jest zapewnienie transparentnej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Miasto Ząbki korzystało dotąd z aplikacji S@MOOCENA, która dzięki specjalnie skonstruowanym kwestionariuszom samooceny pozwalała na szybkie przeprowadzenie diagnozy stanu kontroli zarządczej na I i II poziomie. Wyniki były automatycznie generowane w postaci przejrzystych i czytelnych raportów. Rozwiązanie umożliwiło także automatyczne generowanie Informacji o stanie kontroli zarządczej. Od lutego 2016 roku Urząd Miasta oraz podległe jednostki organizacyjne, mogą korzystać z pełnego pakietu e-usług KONTROLA Z@RZĄDCZA, a tym samym realizować ustawowy obowiązek w zakresie kontroli zarządczej w sposób łatwy i przejrzysty.