Red Ocean na fali z kolejnym klientem!

Sochaczew

 

 

4 marca 2016 roku Red Ocean Sp. z o.o. podpisała umowę z nowym Klientem - Gminą Sochaczew. Przedmiotem umowy jest e-usługa Kontrola Zarządcza, która stanowi pierwszą w Polsce tego typu ofertę skierowaną do sektora publicznego.

Ustawa z 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na samorządy obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej, zastępując wcześniej istniejący system kontroli finansowej, która dotyczyła procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem. Kontrola zarządcza natomiast wprowadza biznesowy styl zarządzania w JST. Głównym jej celem jest zapewnienie transparentnej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. „Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów i spełniając w pełni wymagania ustawy, stworzyliśmy kompleksowe e-rozwiązanie, które w łatwy sposób pozwala na definiowanie i diagnozowanie procedur kontroli zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz generowanie raportu oceniającego istniejący system kontroli zarządczej. Jednym słowem, dzięki naszej aplikacji JST nie muszą już zmagać się z uciążliwym wypełnianiem ankiet i ręcznym ich podsumowaniem – teraz system robi to za nich sam” – podkreśla Radosław Marlęga, Prezes Zarządu Red Ocean Sp. z o.o. Warto w tym miejscu wspomnieć o innych zaletach wynikających z korzystania z platformy e-Usługi Kontrola Zarządcza. Po pierwsze jest to spełnienie nałożonego na samorządy obowiązku ustawowego oraz standardów w zakresie kontroli zarządczej określonych przez Ministra Finansów. Po drugie, zastąpienie tradycyjnego modelu kontroli zarządczej przez model cyfrowy, a po trzecie e-Usługa daje możliwość zarządzania procesami kontroli zarządczej zarówno na poziomie JST, jak i każdej wewnętrznej jednostki organizacyjnej.

Sochaczew to kolejna Gmina, która w tym roku zdecydowała się na pakiet e-Usługi Kontroli Zarządczej, którym objęła 11 podległych jednostek takich jak biblioteki, szkoły i przedszkola.